zondag 9 juni 2013

9 juni - June 9

De 7 beren, 5 dagen oud - the 7 bears, 5 days old.

woensdag 5 juni 2013

Mag ik voorstellen: de 7 beren - Meet the 7 bears.

Alle 7 jongens worden vanaf nu elke week met hun eigen beer op de foto gezet. Natuurlijk gaat de beer over 8 weken mee naar zijn nieuwe huis. Aan de rechterkant zie je de blogs van elke pup . All 7 boys will from now on be in the pictures with his own bear. Of course the bear wil go home with him in 8 weeks. On the right side you see the blogs of each pup.

De pups zijn er! - The pups are here!

Op 4 juni zijn de pups geboren. 7 zonen voor Zanthe en Kazan On June 4 the pups were born. 7 sons for Zanthe and Kazan

zaterdag 1 juni 2013

28 mei - May 28

Nog ruim een week te gaan. Just over one week to go.